Europese Commissie start consultatie 116-nummers

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2007 een openbare consultatie gestart in het kader van nieuwe zes-cijferige telefoonnummers beginnend met 116. Deze nummers zijn bedoeld om bepaalde meldpunten in verschillende Europese landen bereikbaar te maken via dezelfde speciale telefoonnummers.

Het nummer geeft dan toegang tot de lokale instantie. Het gaat om urgente diensten met een breed maatschappelijk nut, maar waarbij geen sprake is van levensgevaar of heterdaad melding van een misdrijf zoals wel het geval is bij het noodnummer 112. Het noodnummer 112 blijft ongewijzigd.

Diensten die in aanmerking zullen komen voor 116-nummers zijn in de eerste plaats diensten van non-profit organisaties en overheidsinstellingen. Zo komt er mogelijk één nummer in verschillende Europese landen voor acute psychische hulp. Ook diensten van particuliere instellingen, die vooral voor de internationale reiziger behulpzaam kunnen zijn, komen mogelijk in aanmerking. Voorbeelden zijn het blokkeren van een creditcard of bankpas en hulp bij problemen onderweg.

De consultatie van de Europese Commissie moet dergelijke diensten in kaart gaan brengen. Personen of organisaties kunnen daartoe tot en met 20 mei 2007 voorstellen indienen waarbij een voorkeur voor een nummer aangegeven kan worden. De Europese Commissie zal op basis van deze voorstellen een lijst van diensten met daarbij horende 116-nummers vaststellen. De volgende stap, het toekennen van de nummers aan individuele organisaties, zal door de lidstaten zelf gebeuren. Naar verwachting zullen de eerste nummers vanaf 1 september aangevraagd kunnen worden.

Informatie over de openbare consultatie van de Europese Commissie is te vinden op de site van de Europese Commissie en in het dossier nummers en domeinnnamen op ez.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.

Voor journalisten: Edwin van Scherrenburg, persvoorlichter, telefoon (070) 379 6464, e-mail: e.v.vanscherrenburg@minez.nl.