Feitelijk-heden. Feitenonderzoek politieonderzoek Gelderland-Midden

In september 2006 presenteerde de onafhankelijke onderzoekscommissie 'klachtenafhandeling Gelderland-Midden' het rapport 'algemene bevindingen m.b.t. het korps Gelderland-Midden'. Deze commissie begon in mei 2006 een onderzoek naar vier klachten van (ex-)werknemers van het korps en moest tevens bezien of de in de media geuite aantijgingen van al dan niet institutionele discriminatie een kern van waarheid bevatten. De commissie heeft in haar rapport geconstateerd dat sprake lijkt te zijn van wantrouwen alom, alsmede willekeur en intimidatie door leidinggevenden binnen het korps. Door de commissie zijn de buwuste aantijgingen niet feitelijk nader onderzocht.

De regionale beheerdriehoek van het politiekorps Gelderland-Midden heeft de minister van BZK verzocht opdracht te geven om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren om deze aantijgingen door middel van een feitenonderzoek nader te onderzoeken en deze te onderbouwen of te weerleggen. Voor de begeleiding van dit 'Feitenonderzoek politiekorps Gelderland-Midden'heeft de gemandateerd opdrachtgever, de Commisssaris van de Koningin, een begeleidingscommissie ingesteld.