Heemskerk ondertekent investeringsovereenkomst met Algerije

Op 20 maart 2007 hebben staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en de Algerijnse ambassadeur Benchaa Dani een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) getekend.

Deze IBO is een bilateraal verdrag tussen Nederland en Algerije waarin beide landen onderschrijven dat zij wederzijdse investeringen goed zullen behandelen. Met een IBO wordt beoogd door middel van een verdrag rechtszekerheid voor de wederzijdse investeerders te creëren, die zij zonder het verdrag niet of niet in die mate zouden hebben.

“Deze IBO maakt een verdere intensivering van de onderlinge handelsrelaties mogelijk. Dat is belangrijk voor Nederlandse investeerders omdat de Algerijnse markt aantrekkelijk is voor sectoren zoals energie en landbouw”, aldus Heemskerk

Algerije is potentieel een belangrijke toeleverancier van LNG (vloeibaar gas) aan de LNG-aanlandingsterminals die in Nederland voorzien zijn. Nederland heeft de ambitie om “gasrotonde” van Europa te worden. Import van onder andere gas uit Algerije zal hieraan, en in bredere zin aan de energievoorzieningszekerheid van Nederland en Europa bijdragen. De aanzienlijke olie- en gasvoorraden waarover Algerije beschikt en de beschikbare kennis, expertise en infrastructuur in Nederland maken een verdere samenwerking op energiegebied nuttig voor beide landen.

De IBO geeft private partijen meer bescherming en zekerheid over hun investeringen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Voor journalisten: Judith Thompson-Sepmeijer, persvoorlichter, telefoon
(070) 379 6174, e-mail: C.J.Thompson-Sepmeijer@minez.nl