Nederlandse ministers in Afghanistan

Ministers Eimert van Middelkoop, Maxime Verhagen en Bert Koenders hebben gisteren in Kaboel gesproken met de Afghaanse autoriteiten. Het kwam niet eerder voor dat drie Nederlandse ministers tegelijkertijd overleg voerden met hun Afghaanse collega’s.

De bewindslieden van Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking wilden met hun bezoek duidelijk maken dat het nieuwe kabinet betrokken blijft bij de geïntegreerde aanpak van veiligheid, ontwikkeling en democratisering van het land. Zij vroegen de Afghaanse overheid zich hiervoor ook te blijven inzetten.

Minister Van Middelkoop heeft zijn collega Wardak nogmaals gevraagd naar de al vorig jaar beloofde zevenhonderd Afghaanse militairen voor Uruzgan. Minister Verhagen uitte tijdens het bezoek zijn bezorgdheid over de Amnestiewet, die krijgsheren zou vrijstellen van vervolging. Het kan volgens hem niet zo zijn dat mensen buiten de wet worden geplaatst. Minister Bert Koenders besprak in Kaboel de mogelijkheden papaverboeren te helpen aan een andere vorm van inkomsten.

Tijdens het bezoek zijn geen toezeggingen gedaan voor een eventuele verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan na 2008. De ontwikkelingshulp aan Afghanistan gaat in elk geval door tot 2010 en er zijn plannen voor de periode daarna.