Nieuwe website Visserij Innovatieplatform

Het Visserij Innovatieplatform (VIP) heeft vanaf vandaag een website: www.visserijinnovatieplatform.nl.

Op deze website is onder meer informatie te vinden over wat het Visserij Innovatieplatform is, wat het VIP doet en hoe het platform te werk gaat.

Het Visserij Innovatieplatform is in november 2006 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een periode van drie jaar opgericht. Het platform stimuleert een gunstig innovatieklimaat waarbinnen de Noordzeevisserij en de bijbehorende keten zich duurzaam en rendabel ontwikkelt.

Het VIPondersteunt innovatieplannen van vissers en/of ketenpartijen. Deze innovaties zijn gericht op energiebesparing, vermindering van de aantasting van de natuur en verhoging van de kwaliteit en de opbrengst. Het VIPvindt het belangrijk dat deze innovaties tot stand komen door samenwerking tussen vissers onderling, tussen ketenpartijen, en tussen de ketenpartijen en maatschappelijke organisaties.

Het Visserij Innovatieplatform adviseert de overheid over de besteding van innovatiegelden uit het Europees Visserijfonds dat later dit jaar operationeel wordt. Verder beslaat het werkprogramma van het VIPde volgende thema’s: ontwikkeling van een lange termijnvisie, aanvoer (duurzame en kostenbesparende vistechnieken), organisatie van de keten (afslagen, handel, verwerking), cultuur (samenwerking, maatschappelijke acceptatie), vloottransitie (omvang en type vloot, multifunctionele schepen), financiën, en communicatie.

De leden van het platform komen uit de visserijsector, maar ook uit wetenschap, maatschappelijke organisaties, politiek en overheid.