Reactie rapport Greenpeace: illegale aanvoer kabeljauw Eemshaven

Kamerbrief waarin de minister haar waardering uitspreekt voor een rapport van Greenpeace over illegale kabeljauwvangsten in de Barentszzee. Scherpe EU-controle moet aan deze praktijken een einde maken.