Spelen in de natuur: Tips voor gemeenten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Staatsbosbeheer en de Stichting Recreatie bieden gemeenten een praktische helpende hand bij het inrichten van groene ruimte voor kinderen. Dinsdag 20 maart 2007 valt bij alle gemeenten de brochure ‘Vrij spel voor het speelbos’ op de mat, die handvatten biedt om meer ruimte in te richten waar kinderen zich kunnen uitleven en spelenderwijs de geheimen van de natuur kunnen ontdekken. Aan de hand van ervaringen met de huidige 40 Nederlandse speelbossen, waarvan de helft in beheer van Staatsbosbeheer, worden tips gegeven over de opzet van een speelbos.

Minister Verburg van LNV vindt het belangrijk dat kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid contact maken met hun omgeving, de natuur leren kennen en weten waar hun voedsel vandaan komt. Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen steeds minder buiten spelen en dat de ruimte waar ze terecht kunnen steeds schaarser wordt. In plaats hiervan kennen ze de natuur vaak alleen nog maar van de televisie en ligt ook gebrek aan lichaamsbeweging op de loer wat weer zorgt voor overgewicht.

Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan ideëen om natuur weer aan het ‘kind’ te brengen. Daarom heeft het ministerie aan Staatsbosbeheer en de Stichting Recreatie gevraagd ervaringen met speelbossen te verzamelen zodat kennis en ervaring gedeeld kan worden. De praktische brochure ‘Vrij spel voor het speelbos’ is hier het resultaat van en staat stil bij het opzetten van een speelbos, variërend van het zoeken naar geschikte ruimte, samenwerking met inwoners, ontwerp in overleg met kinderen, onderhoud en financiering.

Het ministerie van LNV hoopt dat deze brochure gemeenten stimuleert om zelf aan de slag te gaan met het realiseren van groene speelruimte.

De brochure is in pdf-format te vinden op de website van de Stichting Recreatie,