Versoepeling bluetongregeling

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 19 maart besloten om tot verdere versoepelingen voor bluetongue over te gaan. Opnieuw worden versoepelingen doorgevoerd in de vervoersbewegingen van herkauwers als gevolg van de afspraken met België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol dat vandaag inwerking treedt.

Het vervoer van herkauwers (koeien, schapen, geiten) voor de slacht vanuit het 20-kilometergebied of het beperkingsgebied naar vrije delen van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg is weer toegestaan. Het is verder toegestaan om herkauwers (zonder test) uit het beperkingsgebied naar vrije delen van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg te vervoeren. Ook is het vervoer van herkauwers uit het 20-kilometergebied naar beperkingsgebieden of vrije delen van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg toegestaan. Voorwaarde voor deze laatste vervoersbeweging is dat er een serologische test is uitgevoerd op een bloedmonster dat na 15 januari 2007 is genomen of dat er een PCR-test is uitgevoerd op een bloedmonster dat is genomen na 17 december 2006. De uitslag van de desbetreffende test moet negatief zijn. Herkauwers die zijn geboren na 17 december 2006 mogen zonder tests vervoerd worden.

Aan de voornoemde transporten is de voorwaarde verbonden dat op het certificaat, dat de dieren vergezelt, vermeld staat dat het transport in overeenstemming is met het bluetongueprotocol van 16 maart 2007.

Bijlagen