Vragen van het lid Jansen over de veiligheid van CV-ketels

Voor het uitvoeren van onderhoud aan CV-installaties geldt geen algemene wettelijke verplichting. Voor voldoende onderhoud aan een CV-installatie, waardoor de veiligheid en gezondheid van bewoners niet in het geding hoeven te komen, zijn eigenaren, waaronder ook corporaties, zelf verantwoordelijk.