Werkplan 2007 van de IGZ

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

MC-2753161

20 maart 2007

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief aan de Inspecteur Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met zijn goedkeuring van het werkplan 2007 en het werkplan 2007.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink