1 juli 2007 definitief nieuwe taxitariefstructuur

Op 1 juli van dit jaar wordt de nieuwe tariefstructuur voor taxi’s definitief ingevoerd. Dat heeft de rechter vandaag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de taxibranche. De nieuwe tariefstructuur moet onduidelijkheid over de ritprijs wegnemen.

De regelgeving voor de nieuwe tariefstructuur was al vanaf 1 januari dit jaar van kracht. Vanaf dat moment ging een overgangstermijn van zes maanden van start. Binnen deze termijn krijgt de taxi-branche de tijd zich op de nieuwe werkwijze voor te bereiden, te komen tot nieuwe instap- en ki-lometerprijzen en de taxameters aan te passen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor de noodzakelijke aanpassing van de taxameters een subsidie ter beschikking gesteld. Vanaf 1 juli 2007 mag uitsluitend de nieuwe tariefstructuur worden gehanteerd.

Via een kort geding heeft de Rotterdamse Taxi Centrale (RTC) aan de rechter gevraagd de feitelijke invoeringsdatum van 1 juli 2007 uit te stellen. De rechter heeft dit verzoek op 27 maart afgewezen. Daarmee blijft de invoeringsdatum van 1 juli 2007 van kracht.

De nieuwe taxitariefstructuur zorgt ervoor dat de consument vooraf kan berekenen hoeveel de rit-prijs zal bedragen en daardoor beter de verschillende aangeboden tarieven kan vergelijken. Nu wordt het tarief voor een taxirit bepaald door het opstaptarief, de prijs per kilometer en de prijs per tijdseenheid. Deze laatste zal verdwijnen: er komt een instaptarief, waarin de eerste twee kilometers zijn verwerkt. Daarna moeten taxiklanten een vast bedrag per kilometer betalen. De nieuwe tarie-ven op de tariefkaart moeten vanaf een afstand van vijf meter leesbaar zijn. Het ministerie van VenW stelt deze nieuwe tariefkaart gratis aan de branche ter beschikking.