Aboutaleb start ESF-toer in Zeeland

Staatssecretaris Aboutaleb is in Zeeland gestart met een promotietoer voor het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het Agentschap SZW organiseert de toer om duidelijk te maken dat ESF-subsidie kan worden ingezet om de kansen van mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Als eerste deed de toer de Praktijkschool Hulst aan. Op deze school krijgen zo’n negentig jongeren met subsidie uit het ESF een beroepsopleiding.

De toer is ook bedoeld om het ESF opnieuw onder de aandacht te brengen van onder meer gemeenten en werkgevers. Gemeenten, CWI en opleidings- en ontwikkelingsfondsen kunnen subsidieverzoeken indienen bij het Agentschap SZW. Voor de toer, die later dit jaar een vervolg krijgt, is een touringcar in een speciaal ESF-jasje gestoken.