Beantwoording Kamervragen over het Groenboek handelsdefensief instrumentarium

Bijgevoegd treft u de antwoorden aan op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken van uw Kamer ten aanzien van de voorgenomen reactie van het Nederlandse kabinet op het Groenboek handelsdefensief instrumentarium.