Beantwoording vragen oprichting stichting TTI GG, Kamerstukken II 2006/07, 30919, A en nr. 1

Kamerbrief over oprichting van het Technologisch Topinstituut Groene Genetica, dat onderzoek gaat doen naar de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. De ministerraad trekt hier 20 miljoen euro voor uit.