Business plan voor servicecentrum onderwijshuisvesting

Rebelgroup Advisory en ICS Adviseurs zijn geselecteerd als kwartiermaker voor de oprichting van een servicecentrum voor onderwijshuisvesting.

Het servicecentrum zal scholen en gemeenten in staat stellen, ondersteunen en stimuleren om DBFMO en andere vormen van innovatief aanbesteden toe te passen.

De kwartiermaker stelt de komende maanden in samenwerking met betrokken partijen een business plan op voor het servicecentrum. Doel daarvan is dat de diensten van het servicecentrum naadloos aansluiten op de behoefte van scholen en gemeenten. Om daar goed zicht op te krijgen, voert de kwartiermaker een marktverkenning uit.

Voor de zomer willen de scholenorganisaties, VNG, Financiën, OCW en RGD een bestuurlijke overeenkomst tekenen voor de start van het servicecentrum.