De woningwet verandert!

In deze publicatie vindt u informatie over de wijziging van de Woningwet (Stb. 2007, 27). De wijziging had vooral tot doel de naleving, handhaving en handhaafbaarheid van de bouwregelgeving te verbeteren.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • handhavingsbeleids- en verslagleggingplicht;
  • vereenvoudiging handhaving voorschriften bestaande bouw;
  • handhaving voorschriften bij nieuwbouw;
  • verbetering handhaving bij eigendomsoverdracht;
  • toepasselijkheid Wet op de economische delicten;
  • zorgplicht;
  • bevoegdheid van Minister om handhaving te vorderen.

Datum van uitgave: april 2007/ bestelcode: 7195