Europese Commissie voert paspoortplicht in voor kuipplanten

Het Permanent Fytosanitaire Comité (PFC) heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om een paspoortplicht in te voeren voor de kuipplanten Brugmansia spp. (Engelentrompet) en Solanum jasminoides (Klimmende nachtschade). De paspoortplicht zal ingaan zodra de beschikking is gepubliceerd.

Europese maatregelen

Het besluit van het PFC beoogt om vanaf het moment van ingaan van de paspoortplicht de verdere introductie en verspreiding van met PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) besmette partijen kuipplanten in het Europese handelsverkeer te voorkomen. Door de instelling van de plantenpaspoortplicht is, vanaf het moment van inwerkingtreding, voor transport van de genoemde kuipplanten binnen de Europese Unie een plantenpaspoort vereist.

De Europese Commissie en de lidstaten zijn van mening dat een stevige en geharmoniseerde aanpak van deze besmettelijke plantenziekte noodzakelijk is. Naar verwachting duurt het nog één tot twee maanden voordat de maatregelen in EU-verband daadwerkelijk van kracht worden. Het Commissiebesluit moet nog vertaald worden in alle talen van de Europese Gemeenschap en een juridische toetsing door de Commissie moet worden uitgevoerd, voordat de nieuwe beschikking gepubliceerd kan worden en wettelijk van kracht wordt. In afwachting van officiële publicatie blijft de bestaande toets- en meldplicht van kracht.

Plantenpaspoort

Een plantenpaspoort is een verklaring die wordt afgegeven wanneer de planten of plantaardige producten voldoen aan de fytosanitaire eisen. Planten moeten bij een officieel onderzoek vrij zijn bevonden van PSTVd. Met behulp van het plantenpaspoort kunnen planten getraceerd worden. In Nederland wordt dit systeem onder verantwoordelijkheid van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door de keuringsdiensten uitgevoerd.

Achtergrond en huidig Nederlands maatregelenpakket

Om te voorkomen dat besmette planten in het Nederlands handelsverkeer worden gebracht heeft de PD het afgelopen najaar een onderzoek uitgevoerd bij Nederlandse telers. In dit onderzoek zijn de met PSTVd besmette planten in kaart gebracht en vernietigd.

Het ministerie van LNV heeft al eenzijdig met ingang van 14 februari 2007 een meld- en toetsplicht ingesteld voor Brugmansia spp. en Solanum jasminoides afkomstig van zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers. Het huidige Nederlandse maatregelenpakket zal dan ook tot de invoering van de paspoortplicht van kracht blijven.