'Geweld tegen overheidsmedewerkers wordt niet geaccepteerd!'

Een politieagent, een ambulancemedewerkster, een parkeerwachter, een medewerker van de sociale dienst, zelfs een medewerkster van de bibliotheek: allemaal hebben ze de afgelopen periode te maken gehad met ernstige vormen van geweld en verbale agressie. Een gesprek met hen was één van de onderdelen van het werkbezoek van minister Ter Horst aan Rotterdam op 26 maart.

Daarvoor was de minister al met enkele controleurs op tramlijn 20 van het Wilhelminaplein naar het Centraal Station gereden. Ze toonde zich zeer onder de indruk van hun verhalen: “Al deze mensen werken voor ons allemaal. We moeten daarom een duidelijk signaal afgeven: geweld tegen hen wordt niet geaccepteerd”.

Minister wacht met de controleurs op tramlijn 20

De minister was vooral geïnteresseerd in de juiste aanpak: wat kunnen we (nog meer) doen om dit soort uitwassen tegen te gaan? Naast allerlei preventieve maatregelen gaat de aandacht al snel uit naar de vervolging van de dader. Het begint natuurlijk met het doen van aangifte, dat gebeurt nog lang niet altijd. En er is al afgesproken met het openbaar ministerie dat de strafeis in dit soort gevallen hoger is. Maar volgens de meeste gesprekspartners zou in elk geval ook moeten worden vastgelegd dat de verdachte niet uit voorlopige hechtenis komt en dat de zaken niet worden geseponeerd. Volgens burgemeester Opstelten worden daarover nu in Rotterdam afspraken gemaakt. Mevrouw Ter Horst gaat met haar collega van Justitie overleggen of er landelijk nog meer gedaan kan worden.

Veiligheidsregio’s
Een ander deel van het werkbezoek stond in het tegen van de Veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten en politie samen aan de hulpverlening aan de burger. Ook het optreden van gemeentelijke- en andere diensten in samenwerking met de hulpverleningsdiensten ingeval van een ramp of een crisis, wordt geregeld. In Rotterdam Rijnmond wordt daar voortvarend aan gewerkt. De minister was vooral geïnteresseerd in twee onderwerpen: ontkokering en regionalisatie van de brandweer. Volgens haar is het voor een goed functioneren nodig dat er bij crisis en rampen ook écht wordt samengewerkt tussen de verschillende disciplines. En om te zorgen dat de brandweer tegen grote problemen is opgewassen, is regionalisatie van de brandweer eigenlijk onontbeerlijk. De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Don Berghuijs, beaamde dat in zijn presentatie. Eind van dit jaar verwacht hij dit proces helemaal te hebben afgerond.

Minister krijgt uitleg in de centrale meldkamer

Veel vrijwilligers van de brandweer zouden weerstand hebben tegen die regionalisatie, vanwege de binding met hun gemeente. In een gesprek met een aantal vrijwilligers uit de regio bleek daar helemaal niets van: “Wij hebben er geen enkel probleem mee gehad. Als er maar goed gecommuniceerd wordt en het proces goed wordt voorbereid. En voor mij heeft het eigenlijk nog voordelen: ik werk in een andere gemeente dan waar ik woon. Nu kan ik overdag ook daar aan de slag, wanneer er brand uitbreekt”, zei een van hen.

 Bekijk hier het videoverslag van het werkbezoek aan Rotterdam