Ontwerp-beheerplan Voordelta

Het ontwerp-beheerplan Voordelta staat sinds 1 maart jl. open voor inspraak.

In het kader daarvan zijn/worden er vier bijeenkomsten georganiseerd:

  • Dinsdag 27 maart in het Gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee
  • Donderdag 29 maart in Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp
  • Maandag 2 april in De Zandput, Zandput 5 in Serooskerke
  • Dinsdag 3 april in het Wapen van Marion, Zeeweg 60 in Oostvoorne

Vorig jaar in oktober en december heeft PMR samen met Havenbedrijf Rotterdam een aantal bijeenkomsten georganiseerd in de regio. Tijdens deze avonden was er gelegenheid om meer informatie te krijgen over de komst van Maasvlakte 2 en over de consequenties hiervan. Ook was er informatie beschikbaar over de maatregelen die genomen worden in de Voordelta, om dit natuurgebied beter te kunnen beschermen en om te kunnen voldoen aan de verplichte natuurcompensatie die voortvloeit uit de aanleg van Maasvlakte 2. Deze maatregelen worden vastgelegd in het beheerplan Voordelta.

Van de meest gestelde vragen tijdens de avonden in Oostvoorne, Serooskerke, Ouddorp en Zierikzee, is een verslag gemaakt. Dat kunt u hieronder downloaden.