Spreekpunten bij het 50-jarig jubileum van de Stichting Nationale Boomfeestdag

Spreekpunten bij het 50-jarig jubileum van de Stichting Nationale Boomfeestdag, Amsterdam, 21 maart 2007. De speech is uitgesproken door G.B. Raaphorst (directeur Natuur) voor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mw. G. Verburg.

 • Dames en heren,
  Tijdens het plantfestijn in IJburg heb ik al het één ander gezegd over het belang van bomen. Genoeg daarover dus.
 • Ik wil de Stichting Nationale Boomfeestdag nogmaals van harte feliciteren met dit tiende lustrum.
 • Ik draag de stichting een warm hart toe, want de Nationale Boomplantdag heeft een sterke opvoedkundige betekenis.
 • LNV hecht grote waarde aan natuureducatie, omdat die bewustzijn over en kennis van de natuur stimuleert.
 • Onze samenleving verstedelijkt in snel tempo, en dat maakt natuureducatie nog belangrijker. Want we kunnen in het kader van programma's zoals Groen In en Om De Stad parken aanleggen tot we een ons wegen, als de jeugd niet weet waar het over gaat, waarom groen belangrijk is, dan zijn we geen meter opgeschoten.
 • Daarom ben ik ook zo blij met allerlei initiatieven om kinderen nauwer bij de natuur te betrekken. Hier in Amsterdam heb je al sinds jaar en dag het schooltuinwerk. Maar ook buurt- en clubhuizen doen natuurprojecten onder de vlag van Eco Kids. En zo zijn er meer voorbeelden.
 • In dit verband nog het volgende: afgelopen vrijdag 16 maart werd ik in Den Haag bij het aanbieden van een petitie toegezongen door kinderen over de noodzaak van meer groen en meer bomen in de stad en het dorp.
 • Ik heb toen een deal met de kinderen gesloten: ik zal alle burgemeesters een brief schrijven waarin ik ze vraag meer aandacht te besteden aan groen in de woonomgeving. En de kinderen hebben belooofd in alle gemeenten actie te voeren voor meer bomen en groen.
 • 'Jong geleerd is oud gedaan.' Daarom steun ik van harte het Natuur- en Milieu-educatiebeleid, waarover ik in de loop van dit voorjaar met de Tweede Kamer hoop te discussiëren.
 • Eén van de punten waar ik over denk is hoe we de maatschappelijke stage voor jongeren in het Groene Onderwijs kunnen inzetten. Zo maak je kinderen en jongeren medeverantwoordelijk voor een leefbare woonomgeving.
 • Want 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' – de kernboodschap van ons natuurbeleid – betekent dat de samenleving van de natuur moet kunnen genieten, maar omgekeerd ook de plicht heeft voor de natuur te zorgen.
 • Bij dat laatste speelt de Stichting Nationale Boomfeestdag een cruciale rol. En om onze verbondenheid met het werk van de Stichting te onderstrepen, wil ik de voorzitter, de heer Monod de Froideville, graag een cadeau aanbieden.
 • Ik bied u symbolisch een sculptuur aan. Het is een wereldbol, gevormd door menselijke figuren. Het beeldje staat symbool voor een bijdrage van 20.000 €, bedoeld voor de extra activiteiten die dit jaar zijn ondernomen op het gebied van natuur- en milieu-educatie.
 • Ik wens u nog veel succes in de toekomst.
 • Namens de minister Gerda Verburg, Seppe Raaphorst, directeur Natuur.