Tweede busstop: Rouvoet bij besloten groep

‘Ik vind het zó goed dat u ook met ons komt praten.’ De 8-jarige Diego in de besloten groep van jeugdzorginstelling Horizon in Rotterdam spreekt zijn waardering uit naar minister André Rouvoet, die de twee afdelingen met vijf kinderen tussen de 6 en 12 jaar bezoekt. Rouvoet sprak op maandag 26 met hulpverleners, ouders en kinderen in Horizon.

Nadat de deuren zich achter hem sluiten vertellen de kinderen achter een glaasje limonade hoe het met ze gaat sinds ze op de groep wonen en zich aan strenge regels moeten houden. Diego woont met zijn 8 jaar het langst van allemaal in Horizon. Hij is destijds de aanleiding geweest voor de directie, de hulpverleners, provincie en mensen uit de jeugdzorg te pleiten voor een besloten groep voor deze jonge kinderen. Bij gebrek aan een andere besloten setting, belandde Diego door zijn gedragsproblemen destijds in een jeugdgevangenis. Terwijl iedereen het erover eens was dat zo’n jong kind met problemen daar niet thuis hoort.

Hand in hand

Op de open afdeling in Alphen aan den Rijn spreekt hij twee oudere jongens die via het project Hand in Hand van de gesloten afdeling van Justitiële Jeugdininrichting in Harreveld, naar Horizon zijn gekomen. Buiten op een bankje in de zon vertelt een 14-jarige jongen hoe hij zijn trots heeft verloren, toen hij als 13-jarige afgleed omdat zijn moeder geen geld meer had om eten te kopen en door de politie werd opgepakt. Bij Horizon wordt hij behandeld, verdient vrijheden, gaat weer naar school en maakt plannen voor de toekomst.

Drie ouders schetsten Rouvoet hoe tevreden ze zijn over de vorderingen van hun kinderen sinds ze in Horizon zitten. Ondanks de lange afstand die ze moeten reizen, vinden ze het positief dat ze hulp en tips voor de opvoeding krijgen. Maar ze beklagen zich ook over de lange wachttijd voor een plaats in Horizon, de betrokkenheid van pleegzorg die soms minimaal was en de vele malen dat zij en hun kind hun verhaal hebben moeten doen voordat de juiste zorg werd verleend.

Speerpunt
Minister Rouvoet maakt aan het einde van het werkbezoek tegenover de media bekend dat hij het aanpakken van wachttijden, de integrale indicatiestelling (zodat ouders en kinderen niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen) en de verlaging van de werkdruk bij gezinsvoogden (zodat ze meer aandacht voor de kinderen en ouders kunnen hebben) speerpunten van zijn beleid voor de komende vier jaar zullen zijn.

Aan de directie van Horizon, die pleitte voor vijftien extra plaatsen op de gesloten afdeling voor jonge kinderen van 6 tot 12 jaar, geeft de minister mee dat uitbreiding van het aantal plaatsen in de rede ligt, maar dat hij zich nog beraad op hoeveel er dat kunnen zijn en waar ze gerealiseerd zullen worden. Rouvoet: ‘In Horizon is veel expertise geconcentreerd, maar we moeten ook rekening houden met de reisafstand van ouders naar hun kinderen en de mogelijkheid onderwijs te kunnen afmaken als ze weer thuis kunnen gaan wonen’.