Bijlage 1 t/m Bijlage 6 behorende bij het onderzoeksrapport: Werkt grijs door?