Brief over regeling tot wijziging van de regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)

De Regeling tot wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is op 3 apirl 2007 gepubliceerd. De regeling treedt op 1 juli 2007 in wrking en heeft met name betrekking op bestaande ammoniakkoelinstallaties, spoorwegemplacementen en gewijzigde afstanden LPG-tankstations.