Handreiking aanpak vervallen panden

In het noorden en ook in andere regio?s zijn bij verschillende onderzoeken van de VROM-Inspectie een opvallend groot aantal vervallen panden aangetroffen. In deze handreiking van de VROM-Inspectie worden suggesties gedaan voor een mogelijke intensivering van aanpak.