Handreiking beheer gemeentelijke wkpb-Administratie - Lesmateriaal voor zelfstudie

De Handreiking is opgebouwd uit een elftal hoofdstukken die ieder afzonderlijk doorgenomen kunnen worden. Het gebruik als lesmateriaal wordt ondersteund doordat ieder hoofdstuk begint met heel in het kort het doel daarvan aan te geven. Het hoofdstuk sluit weer af met herhaling van dat doel en een aantal zelftest-vragen waarop de lezer het antwoord zou moeten weten nadat hij het goed heeft doorgenomen. Deze Handreiking is in eerste instantie bedoeld voor gemeentelijke Wkpb-beheerders. Het geeft daarnaast natuurlijk ook een goed overzicht van de wet en de nodige uitvoeringsvoorschriften die voor anderen van nut kan zijn.