Kaderrichtlijn Water voor gebied en gebruiker : van stoffen meten naar gebiedskwaliteit

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) een brochure gemaakt met daarin antwoorden op de een aantal veelgestelde vragen over de kaderrichtlijn. De brochure gaat in op vragen als: wat zijn de precieze doelen van de richtlijn? En wie ondervinden straks de lasten en lusten van de nieuwe regels? Ook worden verschillende actoren aan het woord gelaten die in verschillende delen van het land bij de richtlijn betrokken zijn.