Kosten baten varianten Anders Betalen voor Mobiliteit

De invoering van de kilometerprijs heeft een positief effect op de welvaart. Bij een variabilisatie is het jaarlijkse effect op de welvaart ongeveer 0,4 mld. Euro (zowel 25% als 100%). De voornaamste baten bestaan uit reistijdwinsten en baten op het gebied van milieu en verkeersveiligheid. Er is sprake van een afname van het effect op de welvaart bij een toename van de variabilisatie. Het optimum ligt tussen de 25% en de 100% BPM variabilisatie. Een aanvullende differentiatie naar tijd en plaats resulteert in een groter welvaartseffect, door een toename van de reistijdwinsten