Notitie over Publiek Private Samenwerking / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De "Vragen en thema's marktverkenning privaat" (uitwerking van de vragen uit de CEI Project Mainportcorridor Zuid) daagt de deelnemers van de Marktverkenning Project Mainportcorridor Zuid uit in te gaan op de institutionele scope en daarmee op een aantal aspecten rond samenwerking.
In deze notitie worden voor sommige van die aspecten de ideeën en gedachtes van de projectdirectie weergegeven; deze zijn gebaseerd op het werk van de projectdirectie en de interactie met de private en publieke sector. De partijen die meedoen aan de marktverkenning worden uitgedaagd deze ideeën van commentaar te voorzien en verder te brengen.
Het Project Mainportcorridor Zuid is één van de projecten van het programma Randstad Urgent.