Analysis of TFL GPS OBU Data - Final Report for the Dutch ministry of transport

Data van GPS trials van Transport for London (2006) is opnieuw geanalyseerd zonder het gebruik van de (dure en complexe) map matching technologie; De beste 3 GPS ontvangers halen de nauwkeurigheid van 2% op de afstandmetingen; Drie types van dataprocessing algoritmes zijn onderzocht; Conclusie: een goed algoritme is heel belangrijk voor de kwaliteit van het afstandsberekening en er vallen nog veel aspecten te verbeteren.