Brief REAKT inzake indicatiestelling CIZ

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DLZ-CB-U-2756962

2 april 2007

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij verzocht een afschrift te sturen van mijn antwoord op de brief van REAKT aangaande indicatiestelling CIZ.
Het antwoord treft u bijgaand aan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. dr. J. Bussemaker