CEC-notitie kabinetsformatie beschikbaar

De CEC (Centrale Economische Commissie) heeft een notitie gemaakt waarin de belangrijkste uitdagingen en mogelijk kansrijke beleidsrichtingen voor de komende kabinetsperiode worden geschetst. De notitie is in november 2006 afgerond en stond toen ter beschikking van de formateur.

De Centraal Economische Commissie bestaat uit hoge ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken, Financiën, Algemene Zaken, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB). De secretaris-generaal van Economische Zaken is voorzitter van de CEC.