Europees seminar over consequenties Europese Dienstenrichtlijn

Binnenlands Bestuur en Europa (BBE) van het ministerie van BZK organiseerde op 23 februari 2007 de een Europees seminar over de consequenties van de Europese Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden. Ongeveer 60 deelnemers (ambtenaren van betrokken ministeries en van organisaties van decentrale overheden) uit 17 verschillende Europese landen namen deel aan het seminar. Kennis over en ervaringen met de implementatie van de Dienstenrichtlijn en de gevolgen voor het binnenlands bestuur werden met elkaar uitgewisseld.

Het seminar was een initiatief van Zweden en Nederland en kwam voort uit besprekingen tijdens de ‘High Level Meeting on Governance and the European Union’ in Turku (Finland) in oktober vorig jaar. Daar werd besloten om door middel van een informeel netwerk, kennis en ervaringen op het terrein van de Dienstenrichtlijn uit te wisselen. De Europese Dienstenrichtlijn, bedoeld om de interne markt voor diensten binnen de Europese Unie vrijer te maken door het wegnemen van belemmeringen voor dienstverleners, is op 28 december 2006 in werking getreden. Voor Nederland is dit economisch zeer belangrijk.

Lees hier de openingsspeech van de Secretaris-Generaal van BZK, Jan Willem Holtslag (Engelstalig).

Lees hier de conclusies van het seminar (Engelstalig).