Evaluatie Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018

2 april 2007

PG/E-2757962

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het rapport inzake de tweede evaluatie van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het onderzoeksverslag van de deelevaluatie van het Besluit aanstellingskeuringen.

De tweede evaluatie van de Wmk is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

De deelevaluatie van het Besluit aanstellingskeuringen is uitgevoerd door onderzoeksbureau AStri. Het betreft een onderzoek onder bedrijfsartsen, van oordelen en adviezen van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen en van de literatuur. Op de resultaten van dit onderzoek wordt in het onderdeel aanstellingskeuringen van de tweede evaluatie van de Wmk voortgebouwd. Daarom is besloten beide rapporten tegelijkertijd aan Uw Kamer aan te bieden.

Het streven is om de Kamer voor de zomer van ons standpunt op de hoogte te stellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. dr. J. Bussemaker