Film werkbezoek staatssecretaris aan Friesland

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat wil met een integrale watervisie komen waarin de verschillende aspecten van water samen komen. ‘Bij water gaat het namelijk niet alleen over veiligheid en kwaliteit, maar ook over bijvoorbeeld recreatie, duurzaamheid en innovatief gebruik.’

Staatssecretaris Huizinga zei dit tijdens haar werkbezoek aan de provincie Friesland op vrijdag 30 maart 2007. In Sneek werd zij geïnformeerd over de decentrale zuivering in de nieuwbouwwijk Duinterpen. In Harlingen sprak zij onder andere met bewoners en kreeg zij een toelichting op de aan te leggen zeewering. In de middag bezocht zij onder meer een melkveehouderij in Sexbierum, waar boeren lieten zien hoe zij omgaan met water. Van het werkbezoek is een korte film gemaakt.

Werkbezoek Friesland

In het kader van het waterbeheer bezoekt staatssecretaris Tineke Huizinga op 30 maart 2007 de provincie Friesland. Zij kondigt daar onder meer haar Watervisie aan.

Staatssecretaris Tineke Huizinga wandelt met mensen van onder andere de gemeente Harlingen en de provincie Friesland over het havenhoofd van Harlingen.

Staatssecretaris Huizinga: 'Friesland is eigenlijk een hele belangrijke waterprovincie. Als het gaat om het gebied van water, ben ik in Friesland begonnen om mij te oriënteren op wat allemaal met dit onderwerp te maken heeft.'

De staatssecretaris ontmoet enkele bewoners van Harlingen.

Staatssecretaris Huizinga: 'U bent echte Harlingers, al vanaf uw geboorte?'

Bewoner: 'Ja.'

Staatssecretaris Huizinga: 'Echte, hoe noem je dat? Harnsters of iets dergelijks.'

Bewoner: 'Ouwe seunen.'

Staatssecretaris Huizinga: 'Ouwe seunen' (lacht).

Staatssecretaris: 'Ik denk dat wij in Nederland er een beetje aan gewend zijn dat water er nu eenmaal is, dat we dat wel mooi op afstand houden achter de dijken. En dat we er onvoldoende van doordrongen zijn dat water eigenlijk tot in de haarvaten van ons land zit. Met heel veel dingen waarmee we te maken hebben, wat we bouwen, waar we plannen ontwikkelen, hebben we ook met water te maken. Ook de gevolgen van de klimaatverandering; ik vraag me af of we ons daar met z’n allen wel genoeg van bewust zijn.'

Staatssecretaris tegen enkele bewoners: 'Als u nu hoort die muur, die dijk is toch niet hoog genoeg, die moet een stuk hoger. Geeft dat een gevoel van onveiligheid, of heeft u dat helemaal niet?'

Bewoner: 'Nee, nee.'

Staatssecretaris Huizinga: 'Nee?'

Bewoner: 'Nee, daar hebben we helemaal geen naar gevoel over.'

De staatssecretaris arriveert per bus op een andere locatie.

Staatssecretaris Huizinga: 'Dat is één van de doelen die ik mezelf gesteld heb. Dat bewustzijn dat leven met water op allerhande terrein heel veel invloed heeft, dat bewustzijn wil ik een flink stuk omhoog brengen.'

Man wijst vanaf de kade naar de dijken: 'De laatste stormen, dat zijn stormen die eens in de vijf á tien jaar voorkomen, dus vrij regelmatig. We hebben nu dit seizoen vier van die stormen gehad. Net boven de drie meter plus.'

Staatssecretaris Huizinga: 'Ja, ja.'

Interviewer: 'Wat gaat u met deze informatie en de informatie die u de komende honderd dagen nog opdoet, wat gaat u daarmee doen?'

Staatssecretaris Huizinga: 'Wat je je daar eigenlijk bij moet voorstellen is dat ik in samenhang wil brengen wat allemaal met water te maken heeft. Dat we het niet alleen over de veiligheid hebben, ook niet alleen over de kwaliteit van het water, maar dat we het ook hebben over duurzaamheid, dat we ook spreken over recreatie. Al die dingen die wil ik eens op een rijtje zetten en in samenhang met elkaar brengen en dan zeggen van: kijk zo moeten wij omgaan met het water in Nederland. Dus een integrale watervisie, een ander woord heb ik er nog niet voor. Daar wil ik mee komen.'