Kamerbrief Irak

Op verzoek van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie, per brief d.d. 27 maart met kenmerk 07-BuZa-B-017, reageren wij hierbij, mede namens de minister-president, op de uitzendingen van het radioprogramma Argos (radio 1, vrijdag 16 maart jl.) en het tv-programma Reporter (Nederland 3, zondag 25 maart jl.) over de informatie waarover de regering beschikte ten tijde van de besluitvorming over het Nederlandse standpunt inzake de inval in Irak in 2003. Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik om de besluitvorming indertijd als achtergrond te schetsen. Ten slotte bieden wij een actualisatie van de antwoorden op de Kamervragen van de heer Pechtold van 24 januari 2007 over de huidige situatie in Irak, zoals bekend de oorspronkelijke aanleiding voor een debat met uw Kamer, dat thans voorzien is voor 4 april a.s.