Speaking notes voor staatssecretaris Sharon Dijksma bij de lancering van de campagne 'Kinderopvang, dat gun je ieder kind'

Intro

· Allereerst hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de lancering van uw campagne ‘Kinderopvang, dat gun je ieder kind’.

· Ik vind het leuk om te zien en te horen hoe deze campagne er uit ziet.

· En ik vind het vooral leuk dat u heeft gekozen voor de centrale boodschap ‘Kinderopvang, dat gun je ieder kind’. Die boodschap sluit namelijk prima aan bij mijn speerpunt voor de kinderopvang: ‘Met een gerust hart naar de kinderopvang’.

Kwaliteit in kinderopvang

· Om kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang te laten gaan, is het belangrijk dat de kwaliteit van de kinderopvang goed is.

· De Wet kinderopvang stelt een aantal specifieke eisen aan die kwaliteit.

· En daarnaast kent de wet de globale eis van verantwoorde kinderopvang. Deze globale eis is, zoals u wellicht weet, door de ondernemers in de kinderopvang en de belangenvereniging van ouders inmiddels verder ingevuld in landelijke normen.

· Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het aantal kinderen per leidster, de grootte van de buiten- en binnenruimte en het opleidingsniveau van de leidsters.

euro 300.000 extra voor meer kwaliteit

· Omdat ik de kwaliteit van de kinderopvang zo belangrijk vind, wil ik die nog een extra duwtje geven. Daarom verhoog ik het budget van de subsidieregeling kinderopvang 2007 met 300.000 euro!

· Dit extra geld is dus specifiek voor het verder verbeteren van de kwaliteit.

· Dat betekent dat voor kwaliteitsprojecten nu in totaal in 2007 1,7 miljoen euro beschikbaar is.

· Dit bedrag komt overigens bovenop de subsidies die de overheid in 2005 en 2006 heeft gegeven aan projecten om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren.

· U moet dan denken aan projecten als:

o Extra specifieke trainingen voor leidsters en leidinggevenden

o ontwikkelen van lesmateriaal voor de bijscholing van de groepleiding

o ontwikkelen van een curriculum 'actieve en gezonde levensstijl' dat aansluit op het curriculum van het basisonderwijs

Slot

· De branche en de overheid hebben allebei hun eigen verantwoordelijkheid voor de kinderopvang.

· En de branche en de overheid willen allebei prima kwaliteit in de kinderopvang. Ik vind het goed om te zien dat we allebei, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, werken aan meer kwaliteit én aan het uitdragen van die kwaliteit.