VN-verdrag regelt rechten van mensen met handicap

Nederland heeft vrijdag het VN-verdrag getekend voor de rechten van mensen met een handicap.

Hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York

Dit nieuwe verdrag van de Verenigde Naties verplicht landen ertoe mensen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Vijftig landen hebben hun akkoord al gegeven.

Staatssecretaris Bussemaker gaat alle Nederlandse wet- en regelgeving aan het verdrag toetsen. In het coalitieakkoord gaf het kabinet al aan dat het inzet op uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarmee heeft het kabinet op zich genomen om het gedachtegoed uit het verdrag in deze wet te verankeren.

In het Europese Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen komt dit VN-verdrag als geroepen. Sociale en fysieke belemmeringen, waar mensen met een beperking dagelijks mee worden geconfronteerd, moeten weggenomen worden.