Informatie duurzame landbouw t.b.v. het AO 11 april 2007

Kamerbrief waarin de minister aangeeft met welke activiteiten zij op dit moment duurzame voedselproductie en –consumptie stimuleert. De brief bevat een selectie van deze activiteiten, geen totaaloverzicht.