Nationaal platform personenschade krijgt subsidie

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de stichting Nationaal Platform Personenschade (NPP) voor 2007 een subsidie toegekend van 400.000 euro als steun voor de uitvoering en bevordering van de gedragscode Afwikkeling Letselschade.

Deze gedragscode moet ervoor zorgen dat de (buitengerechtelijke) afwikkeling van letselschadeclaims kwalitatief beter, sneller, slachtoffervriendelijker en goedkoper kan verlopen. Door de gemaakte afspraken wordt voor partijen helder wat er gaat gebeuren, welke stappen gezet moeten worden en wanneer en binnen welke termijnen dingen moeten worden afgehandeld. De universiteit van Tilburg heeft de gedragscode ontwikkeld. Dit gebeurde in samenwerking met slachtofferorganisaties, verzekeraars en verschillende belangenorganisaties.

Naast een zo doelmatig en bevredigend mogelijke wijze van oplossing van conflicten, draagt de code ook bij aan een adequate procesgang. Dit sluit aan bij het beleid van Justitie. Voor het welslagen van de gedragscode vindt de minister het belangrijk dat in de komende jaren de naleving wordt bevorderd en de nieuwe afspraken over de afwikkeling van letselschade actueel worden gehouden. Hij gaat ervan uit dat de gedragscode op deze wijze over 5 jaar zo wordt toegepast dat er geen specifieke aandacht vanuit één organisatie meer nodig is. Om deze reden is de bewindsman bereid voor een periode van maximaal 5 jaar bij te dragen in de kosten die een organisatie maakt voor activiteiten die ten doel hebben de gedragscode te bevorderen en te bewaken.

Het NPP is een kenniscentrum dat de afhandeling van letselschade wil verbeteren door zelfregulering, publieksvoorlichting en door bevordering van het gebruik van de gedragscode Afwikkeling Letselschade.