New perspective of real options. Theory for policy analysis

In deze Reflectie geeft Sadowski een alternatief, of eigenlijk een aanvulling op de KBA, vanuit de real options theory, zoals die ook in de financiële sector gebruikt wordt. Het idee is dat er in dynamische markten veel ontwikkelingen zijn: technologisch, een markt in beweging of industriële verschuivingen. Om een goede beleidsbeslissing te kunnen nemen wil je de onzekerheden die dat met zich meebrengt in je KBA opnemen. Dat zou kunnen met real options theory. Je krijgt dan andere uitkomsten en andere beleidsopties. Sadowski heeft de theorie toegepast op drie voor DGET relevante cases: breedband aan het huis (FttH), windmolens en het FES-fonds.