Streep door onredelijk hoge incassokosten

Minister Hirsch Ballin wil een oplossing vinden voor het probleem van de onredelijk hoge buitengerechtelijke incassokosten die bij consumenten in rekening worden gebracht als ze niet tijdig betalen. Daarover overlegt hij binnenkort met het bedrijfsleven.

De minister ziet mogelijkheden om deze kosten aan te pakken, maar daarvoor is ook de medewerking van het bedrijfsleven nodig. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld afspreken dat ze in hun algemen voorwaarden vastleggen dat bij te late betaling de buitengerechtelijke incassokosten niet boven een redelijke maximumbedrag mogen komen.