Aansprakelijkheid en zorgplicht bij VN-operaties en EU-waarnemersmissies

Naar aanleiding van uw brief van 12 maart jl., nr. 07-DEF-B-019, inzake bovenvermeld onderwerp, waarin u reageert op mijn brief van 14 februari jl., deel ik u het volgende mee.