Invoering WMO

Antwoorden op kamervragen over de invoering van de Wmo

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DMO-K-U-2760891

11 april 2007

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden van de vaste commissie VWS in de Tweede Kamer (allen) over de invoering van de Wmo.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker