Klink: directe omgeving meer bij preventie betrekken

Minister Klink vindt dat de directe omgeving van mensen meer betrokken moet worden bij het voorkomen van ziektes.

Als het om een goede gezondheid gaat, lopen de belangen van het individu en de directe omgeving volgens de minister parallel. Dat zei hij vandaag tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid in Rotterdam.

“Een gezonde samenleving in het voordeel van iedereen. Daarom moeten bijvoorbeeld huisartsen en zorgverzekeraars, maar ook werkgevers, sportclubs en scholen een belangrijkere rol gaan spelen. Deze organisaties staan dicht bij de mensen en kunnen hen wijzen op de mogelijke gevolgen van ongezond gedrag.”

De minister benadrukt dat de overheid daarmee haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. “Ik zal zeker mijn collega’s in het kabinet bij het onderwerp preventie betrekken. Want zij hebben er belang bij uit een oogpunt van onderwijs, openbare orde of ziekteverzuim.”