Minister Ter Horst biedt rijksambtenaren 10,5 procent loonsverhoging

Minister Ter Horst wil ambtenaren bij het rijk stapsgewijs 10,5 procent loonsverhoging bieden over een periode van drie jaar en drie maanden (januari 2007 - 1 april 2010). Dit is het resultaat van informeel verkennend overleg tussen onderhandelaars van de minister en de vakbonden AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, Ambtenarencentrum en CMHF.

Na raadpleging van hun achterban hebben de vakbonden ermee ingestemd om de formele cao-onderhandelingen vanaf dinsdag 17 april te hervatten.

Het aanbod van de minister bevat drie structurele loonverhogingen: 2,5 procent met terugwerkende kracht per 1 april 2007, 2 procent op 1 april 2008 en nog eens 2 procent op 1 april 2009.

Daarnaast biedt de minister stapsgewijze verhoging van de eindejaarsuitkering. Over 2007 gaat die 1,4 procentpunt omhoog (van 1,6 naar 3,0 procent), over 2008 met 1,2 procentpunt (van 3,0 naar 4,2 procent) en over 2009 weer met 1,2 procentpunt (van 4,2 naar 5,4 procent).

Vanaf 2010 zal de verhoging in beginsel gebeuren in stappen van 1 procentpunt per jaar, totdat de eindejaaruitkering is uitgegroeid naar een volledige dertiende maand (ofwel 8,33 procent). De effectuering hiervan zal geformaliseerd moeten worden in de volgende cao's.

Ten slotte gaat de nominale eindejaarsuitkering voor de zorgverzekering omhoog van 1100 naar 1200 euro per jaar; voortaan wordt deze uitkering niet per jaar uitbetaald, maar in de maandsalarissen verwerkt. Deze verhoging betekent een loonsverhoging van 0,2 procent.

Opgeteld leiden de verschillende verhogingen tot een percentage van 10,5 procent over drie-en-een-kwart jaar.

Tegenover de loonsverhogingen staan vermindering van een aantal doorbetaalde verlofdagen (bij o.a. ondertrouw, huwelijk, jubilea, familiegebeurtenissen), het vervallen van extra vakantie-uren voor oudere ambtenaren (alleen voor wie dit jaar nog geen 45 jaar is) en versobering van bewust belonen.