Nederlands coördinatiecentrum Bosnië operationeel

Het Regionaal Coördinatie Centrum 1 in Noord-West Bosnië is operationeel. Het centrum, van waaruit verschillende Liaison and Observer Teams (LOT) worden aangestuurd, staat onder leiding van Nederlandse militairen.

Nederland heeft met het nieuwe centrum de leiding over één van de vijf coördinatiecentra van de Europese vredesmacht EUFOR. Daarmee zijn ze de belangrijkste militaire aanwezigheid in het gebied met een zeer nauwe relatie met lokale bevolking, autoriteiten en internationale spelers in het veld.

De drie, nu in het land opererende Task Forces worden teruggebracht tot één, centraal in Sarajevo gepositioneerde, multinationale battlegroup. Hieraan levert Nederland geen bijdrage meer en dus hebben de Nederlandse gevechts- en daarbij behorende supporteenheden definitief het gebied verlaten.

Volgens de nieuwe LOT-structuur wordt het land nu opgedeeld in vijf regio’s waar in totaal 45 LOT-huizen de ogen en oren zijn voor de Commandant EUFOR. Binnen de Nederlandse regio1 nemen zes landen met in totaal elf LOT-huizen deel. Noorwegen, Roemenië en Bulgarije met ieder één huis, Zwitserland en Chili met twee huizen en Nederland met vier huizen en de bemanning van het Regionaal Coördinatie Centrum 1 (RCC1) in Banja Luka.

In totaal zijn ruim negentig Nederlanders in Bosnië gestationeerd. Zij werken behalve bij de LOT-huizen in een National Support Element in Banja Luka (het RCC) en Sarajevo, bij een politie-eenheid en bij het EUFOR-hoofdkwartier.