Werkdruk

Heeft minister Plasterk gezegd dat docenten vakantie moeten inleveren, zoals de Telegraaf woensdag 11 april meldde? Nee, dat is niet juist.

Wel heeft de minister aangegeven dat als er gekeken wordt naar de relatie tussen onderwijstijd en werkdruk, dat er dan ook gekeken moet worden naar de organisatie van het onderwijs.

De werkdruk in het onderwijs wordt als hoog ervaren. De onderwijsbonden hebben tevens aandacht gevraagd voor de werkdruk in relatie tot de onderwijstijd. De regering neemt de klachten over werkdruk serieus. Een zware commissie, die binnen twee weken door de minster wordt ingesteld, gaat kijken naar de positie van de leraar en naar de werkdruk. Na de zomer zal de commissie met een voorstel komen.

In het onderwijs vallen de vakanties van leraren samen met de schoolvakanties. Als gevolg van de 12 weken vakantie per jaar werken docenten meer uren per week dan bijvoorbeeld rijksambtenaren. Ouders, leerlingen en de omgeving doen steeds meer een beroep op leraren. Dit kan leiden tot een hogere werkdrukbeleving bij docenten. Een kritische blik naar de huidige organisatie van het onderwijs is op zijn plaats. Een van de oplossingen kan zijn om de uren buiten het directe lesgeven meer te verspreiden. Hoe het aantal contacturen van 1040 uur uiteindelijk verdeeld wordt over het jaar, is uiteraard de verantwoordelijkheid van de werkgevers en werknemers.