Trends in breedband vraagbundelmodellen

De doelstelling van het onderzoek is om alle betrokken partijen bij vraagbundeling (zowel vraagkant als aanbodkant) op een toegankelijke manier inzicht te bieden in:
- de verschillende manieren waarop in Nederland invulling gegeven wordt aan breedbandvraagbundeling, aan de hand van een logische indeling in gehanteerde methodieken ('vraagbundelmodellen');
- de belangrijkste verschillen tussen afzonderlijke vraagbundelmodellen;
- de belangrijkste vraagbundelinitiatieven in Nederland, ingedeeld naar
vraagbundelmodel ;
- de effecten van de vraagbundelmodellen, met aanduiding van de belangrijkste Verschillen.