Woningmarktverkenningen - Socrates 2006

In 2006 zijn de basisgegevens voor het Woononderzoek Nederland (WoON 2006) verzameld. Op basis daarvan zijn enkele rapporten naar buiten gebracht. Deze rapporten beschrijven de situatie op de woningmarkt anno 2006. Het hier voorliggende rapport voegt daaraan een vooruitblik toe. Op basis van het WoON 2006 wordt hier aangegeven welke ontwikkelingen op middellange termijn voorzien kunnen worden. Bovendien is aangegeven in welke richting gezocht zou moeten worden om de nieuwe uitdagingen die het WoON laat zien, tegemoet te treden.