Albayrak: Geen uitzetting asielzoekers naar Guinee

Het kabinet heeft op voorstel van staatssecretaris Albayrak ingestemd met het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Guinee.

Door de plotselinge verslechtering van de veiligheidssituatie in het land en het uitroepen van de noodtoestand vinden er geen uitzettingen naar Guinee plaats. De beslistermijn van alle lopende en nieuwe aanvragen van Guineese asielzoekers wordt met een jaar verlengd. Het besluit- en vertrekmoratorium voor Guineese asielzoekers wordt voorlopig voor een jaar ingesteld.